Friday, March 26, 2010

från skräp till belysning - from lumber to lighting…

Från skräp till belysning

Kreativt och ekologiskt "Captivate" är utformad på så vis att man ska kunna använda avfall och förvandla det till rogivande belysning. Olika flaskkorkar kan skruvas på för att ändra färg och mönster på ljuset. Varje lampa levereras med femtio korkar men om man vill täcka ljuset helt kan man samla in fler korkar.

Endast 5,5% av alla plastflaskor som säljs i Storbritannien återvinns, vilket betyder att 40 tusen ton flaskor går till deponier varje år. Korkar återvinns oftast inte eftersom de är gjorda av en annan plast än flaskor. Med detta i åtanke skapade formgivaren Lucy Norman lampan Captivate.

Artenius Packaging levererar skadade PET-flaskor som de ej kan återvinna, tillsammans med West Ham United som donerar flaskkapsyler som de samlar in vid alla hemmamatcher. De insamlade delarna skickas till Watford Workshop för montering. Workshopen är en registrerad välgörenhetsorganisation som tillhandahåller utbildning och sysselsättning för personer med funktionshinder.

From;
http://www.inredningsnyheter.se/2010/03/fran-skrap-till-belysning


Captivate

Only 5.5% of plastic bottles sold in the UK are recycled, which leaves 40 thousand tonnes left to go into landfill each year. This is an ambient light made from plastic bottle tops and caps. Different bottle caps can be collected to change the light's colour and pattern.

CAPtivate has different stages, colours and effects, engaging the user in recreating the light continually, encouraging emotional durability

Each light comes with approximately 50 caps but to cover the light completely more bottle tops must be collected.

--------------------------------------------------------------------------------

Bicycle Saddle Seat

This Seat was comissioned by NorthSouthIdeasGallery for their bicycle show in Highgate.
Made from old bicycle saddles collected from all the bike shops in and around Hackney. Their seat posts are assembled around two used bicycle wheels.

This Bicycle Saddle Seat was found at the same site as the plastic bottles lightings…

http://www.luladot.com/

No comments: