Friday, June 26, 2009

Aud Charlotte Ho Sook Sinding...

Såhär beskriver Charlotte själv några tankar om sitt arbete med smycken:

"Jag önskar att utmana den gängse uppfattningen om olika företeelser och utmanar både mig själv och andra till att tänka efter och ta ställning. Smycken är utmärkta för att uppnå detta. Smycket är starkt knutet till sin bärare och det kräver en hel del för att våga bära ett av mina smycken.
Jag vill att mina smycken ska vara något annat än passiva statussymboler, och istället fungera som aktiva uttryck för ställningstagande, förvirring och frustration.
Jag arbetar huvudsakligen med unikat eller små serier om mellan 5-10 st.
Jag ser inte originalitet i sig som ett mål utan målet är att bruka originalitet som ett medel till att kommunicera."

No comments: