Thursday, November 19, 2015

när saker tar sig andra proportioner...

Ibland så antar saker andra proportioner än vad man vill...

No comments: