Sunday, November 1, 2015

inte lika...


En reflektion (som drabbar mig och andra kvinnor dagligdags, att reflektera över vad vi gör, varför och vad vi får som "tack och bemötande" för vår existens och handling... inbillar jag mig) efter att ha sett tv programmet Babel del 11 av 12.

No comments: