Monday, November 16, 2015

massmedia är just en massa media...

 Lösnummer ska säljas... många tjänster sparas in...
kvalitet blir kvantitet...
Det kräver mer av "oss".

No comments: