Monday, November 16, 2015

det är inte jag som slingrar mig...

Den som slingrar sig, förnekar det...

No comments: