Saturday, November 28, 2015

ännu en känsla...

När någon ska försöka förstå sig på och ta beslut därefter...

No comments: