Sunday, November 1, 2015

funderar på hur mycket som är sant för andra...


Jag vet vad jag tycker, känner och tänker, men hur mycket av det når andra?!

Det jag gör, upplever, tänker och känner, kan andra ta del av det eller är det så att jag "bubblar in" mig eller "kokongar in" mig i något som bara är mitt?!

Tänker att vissa saker kan vara bra att det bara är mina, men när något tar sig utanför en själv, påverkas av det man är i, blir det då oxå självklart och synligt för andra och i så fall, hur märker jag det?!

No comments: