Sunday, November 11, 2012

tid är pengar eller tiden är knapp...


Coming up…

ペチャクチ

What’s my problem about to being a freelancer artist or a part-time artist?!

Time and money I will say…

I will do a Pecha Kucha presentation at Wednesday and I think it will both interesting and a little bit scary too. It was three question to take care about and have in the speech, it was; what´s your problem, what could the business world help you with and my breakthrough?
I know for sure that my “problem” is time and money but what the solution could be on this problem I have no idea and my breakthrough?! Could it be when I don´t have to call or e-mail galleries anymore and they started to contact me for exhibitions?!

I cross my fingers for a good speech and that one thing leads to another…
I´m grateful that I have been invited to this event, it will be interesting for an maximalist as me to hold it short… 20 images á 20 seconds each. 
Ka-tziing | Konferens för företagare inom kulturnäringar

 
Onsdagen den 14 november 2012 | Kl. 9.30 - 17.00

 
Ingång via biografen Drakens entré.

 
9.30 -10.30 Registrering, mässmingel och kaffe i Drakens foajé.

Uttryckslabbet finns på plats med Eva Dal som tillsammans med Michele Collins, Henrik och Jonny Wartel möter dig med musik och händelser. De kommer att följa oss genom dagen!

 
10.30 -10.45 Varför har vi gjort den här konferensen?
Anders Persson, Regionutvecklingssekretariatet, Västra Götalandsregionen


 
David Karlsson och Sara Vogel-Rödin, Nätverkstan Kultur i Väst

 
Moderator: Yvonne Rock.

 
10.45 -10.55 ADA - skapar Mötesplatser för kreativa näringar i regionen. På nätet och i verkligheten. Matilda Lindvall, ADA

 
10.55 -11.00 PechaKucha introduceras av Jesper Larsson, PechaKucha-ambassadör.

 
11.00 -11.30 PechaKucha-presentationer
Marie Oskarsson: Barnboksförfattare

Alexandra Hedberg: Bildkonstnär
Johan Dahlkvist, Martin Nurmi & Per Svenner: Medlemmar i Räfven

 
11.30 -12.00 Presentation av Västra Götalandsregionens arbete och initiativ för att stödja och utveckla Kulturella och Kreativa Näringar.

Anders Persson, Regionutvecklingssekretariatet, Västra Götalandsregionen

 
12.00 -13.00 Lunch i Folkets Hus restaurang och mässmingel i Drakens foajé.

13.00 -13.35 PechaKucha-presentationer:
Benedikte Sundström Esperi: Performer och pedagog
Paula Lindblom: Smyckekonstnär
Bengt Löfgren: Dokumentärfilmare

 
13.40 -15.00 Föreläsning med forskaren Giep Hagoort som 2010 ledde arbetet med EU:s Grönbok om kulturella och kreativa näringar. (Språk: engelska)

 
15.00 -15.30 Kaffe & mässmingel i Drakens foajé.

 
15.30 -15.40 Introduktion av gruppsamtal utifrån temat i PechaKucha-presentationerna.
Yvonne Rock, moderator.


 
15.45 - 16.35 Samtal i grupp utifrån temat i PechaKucha-presentationerna.

 
16.45-17.00 Uppsummering och avslut av dagen.
 

 
 

No comments: