Sunday, November 25, 2012

everything is about creativity and to share it with others…

This is an image from Ingelas blog...
Ingela Jonasson an artist that is a ceramic artist and a writer too.  I want to add this to my blog to show that it´s possible to do what you want, if you want that other should have a chance to get inspired in their childhood, to be creative, you can do as Ingela and do a book about tinker and other things. We have e-mail with each other today about my Pecha Kucha presentation and the red thread in my work or in our work, we both think that we need more money to be whole in our ideas and art work and we both think that our work sometimes could seams a little bit sprawling but that we both knows what we are doing and that we are the red thread however.

I think that it´s nice and interesting when you can have many wires on your lute, that one profession leads to another, the interesting and curiosity leads you further… you see a need and then you figurate out how to do it better or complement with “new” views or ideas and in this case a book or two.

http://pysslatillsammans.blogspot.se/
Here is some words from Ingela in Swedish:
- Idéutveckling och ett praktiskt kunnande är så självklart för oss som är den typen av människor, har en lång utbildning och har valt den här banan. Fast så är det ju inte i alla familjer, eller hur? Jag ser det som ett sätt att sprida det där "hur-man-kan-göra" till unga människor. Får man som barn inte detta från något annat håll, så kan mina böcker få vara ett slags första möte med idé, material, färg och form. Eller få komplettera det de redan har tillgång till.
- Och jag gillar verkligen att både ordsätta och bildsätta görande-processer! Jag hoppas jag kommer få använda mig av mina efarenheter från detta i fler sammanhang! Det finns till exempel mycket att visa och berätta om från mitt "skrå" som keramikkonstnär.http://www.rabensjogren.se/Alfabetiskt/J/Ingela-Jonasson/

http://barnboksnatet.blogspot.se/2012/11/galet-pysslig.html

http://www.rabensjogren.se/pa-gang/Raben--Sjogren/

No comments: