Monday, March 23, 2009

a day at work...I really like my work at Kulturlabbet… today I can show me as some kind of glass lens nerd… We took a lot of really funny photos, but I don’t want to show the “medarbetarna” at my blog, it’s about integrity.

Kulturlabbet vänder sig till personer med intellektuella funktionshinder, intresserade av ett skapande/konstnärligt och individutvecklande arbete. Vi arbetar utifrån en konstnärlig och pedagogisk grund där personens utveckling står i centrum och där vi samtidigt betonar vikten av samhörighet och den gemensamma utvecklingen i grupp

Vår huvudinriktning är teater/drama, konst, dans/rörelse, poesi samt musik.

Vi använder även filmskapande som ett konstnärligt uttryck i vår verksamhet.
http://www.kulturlabbet.se/Kulturlabbet is a workplace for artists with intellectual disabilities.
Kulturlabbet turns to people with intellectual disabilities, interested in creative/artistic and self-developing teamwork.

Mainly we focus on theatre/drama, art, dance/movement and music.

We also use filmmaking as artistic expression.

http://www.kulturlabbet.se/Index_english.htm


No comments: