Wednesday, April 27, 2016

obehaglig handling...

Att veta att pratas det skit och illa på ena hållet, 
så pratas det skit på andra hållet också...

No comments: