Saturday, April 2, 2016

At Easter, it was also The Feast of the Annunciation... = våffeldagen.


Vårfrudagen – Marie bebådelsedag – är en kyrklig högtid som historiskt sett också fått markera vårbrukets början, den 25 mars.. Enligt evangelierna fick jungfru Maria denna dag av ärkeängeln Gabriel veta att hon var havande. Numer förknippar vi denna dag med våfflor
http://www.nordiskamuseet.se/aretsdagar/varfrudagen-vaffeldagen

No comments: