Monday, April 25, 2016

det handlar om ett stukat inre...

Att ha blivit drabbad, så att man tappat tron till den man en gång var...

No comments: