Sunday, December 6, 2015

uppsnappat från tv...

"Det som driver människan framåt är att vi är kroniskt missnöjda" 
Från Edit: Dirawi sagt av It strategen Darjan Isaksson.

"Matriarkat + urbanisering är det som väntar oss"
En framtida bild sagt av Jan Carlzon i programmet Köttberget checkar ut.


Kan hända att jag inte exakt återgett det med deras ord, men innebörden är där...
Intressanta iakttagelser av de båda tycker jag, något som jag kan ha med mig och i slutändan också kan få vara del av, att styrelser kommer att ha en 70% närvaro av kvinnor i ledande positioner och att vi en "vacker dag" kanske måste kvotera in män i styrelserummen... 
Va?! Vore ju härligt ta få vara med om det under sin livstid, att bryta patriarkatet.

No comments: