Thursday, December 3, 2015

hört på tv idag...

Ickevåld är en aktiv handling idag.
KG Hammar

No comments: