Wednesday, December 2, 2015

nähä...


"Har, som så många andra, löst det hela genom att inte
sätta mig in i frågan. Okunskap = obekymrad."

No comments: