Monday, December 7, 2015

när en bild INTE säger mer än 1000 ord...

Jag försöker mig på allmängiltiga gubbar, men ibland så betyder de precis ingenting... Eller så är det som man resonerar kring konst; allt ligger i betraktarens öga.

No comments: