Tuesday, December 16, 2014

To all of you, Merry Christmas and Happy New Year!


GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!
MERRY CHRISTMAS and HAPPY NEW YEAR!

Det har varit ett bra år, trots att jag haft nästan två år som gått i varandra och ställt till en massa med mitt sinne och humör. NU känner jag att det har vänt och jag har det bra, är inspirerad och har en massa härliga och trevliga vänner runt mig.

Mina high lights i år var att Röhsska museet bestämde sig för att köpa in två av mina smycken! Ett annat var att jag var iväg till Istanbul, både för att föreläsa om min konst samt hälsa på en kär vän. Vi hade en verkligt finfin sommar I Sverige, med härliga värmerekord i en hel månad och det kan en värme och soldyrkare inte klaga på! Var också i den vevan ännu en gång till Turkiet, blev bjuden av min snälla syster att följa med på en vecka och bada i Medelhavet samt umgås med henne och hennes finfina barn! Det har hänt andra bra saker men det får jag tala om när vi ses du och jag.

Nu önskar jag dig ett GOTT SLUT och en GOD FORTSÄTTNING!

Och till dig som jag haft lite kontakt med under året...  MEN jag har tänkt på dig!

Massor med tankar, Paula.
 ...

It's been a good year, even though I had almost two years that have passed each other and put a lot with my mind and mood. NOW I feel that it has turned and I have it good, is inspired and has a lot of lovely and nice friends around me.

My highlights this year was to Röhsska Museum decided to buy two of my jewellery! Another was that I was off to Istanbul, both to lecture about my art and visit a dear friend. We had a truly great summer in Sweden, with glorious highs for a whole month and it can be a warmth and sun worshipers do not complain about! Also in the same period I once again took off  to Turkey, I was invited by my good sister to join her and her children for a week and swim in the Mediterranean and spend time there with them! It has also happened other good things, but it that I can tell you if we meet.

Now I wish you a good end and a Happy New Year!

And to you that I had little contact with during the year ... But I have thought of you!

Lots of thought, Paula.


No comments: