Friday, December 12, 2014

dagens reflektion - INSPIRATION... på svenska...


Allt man kan ta in, kan omvandlas till något eget.

Att se, lyssna, känna och uppleva kan bli till något eget OM man drar det genom sin egna värld av erfarenheter, bildspråk och uttrycksätt. Att sätta sin egna tvist och prägel på något är att inspireras, det för saker framåt och känns som ett sunt steg för mänskligheten, någon börjar en tankebana och andra följer efter med att "fylla i" med egna och nya erfarenheter. Utveckling helt enkelt.

Däremot att kopiera någons annans upplevelser, verk etc. blir aldrig riktigt bra, först å främst så är det irriterande och sårande för den som utsätts, att inte få cred för sin egenhet, sitt upplevelse eller alster, för det andra så kan den som kopierar bara förhålla sig till ytan och inte innehållet av vad upplevelsen innebar för upphovspersonen från början.
Alltså så är kopian en kvantitativ produkt med mindre känsla än originalet, det är också därför som man använder sig av dessa metoder i konsumtions/försäljningsvälden (att kopiera eller i värsta fall stjäla någons idé) för att producera en billigare variant, alltså i rent ekonomiskt syfte att lägga lite tanke vid idéerna, mer fokus på ett omtyckt original som är "för" dyrt för den gemene konsumenten.


No comments: