Thursday, March 24, 2011

vårdagjämning/vernal equinox Monday 21 March and the international Down syndrome day at the same day…

År 2011 inträffar vårdagjämningen den 21 mars kl 00:21 lokal tid i Sverige.

An equinox occurs twice a year, when the tilt of the Earth's axis is inclined neither away from nor towards the Sun, the center of the Sun being in the same plane as the Earth's equator. The term equinox can also be used in a broader sense, meaning the date when such a passage happens. The name "equinox" is derived from the Latin aequus (equal) and nox (night), because around the equinox, the night and day have approximately equal length. It may be more precisely understood to mean that latitudes +L and -L north and south of the Equator experience nights of equal length.
Vernal equinox and autumnal equinox: these classical names are direct derivatives of Latin (ver = spring and autumnus = autumn).Downs syndrom, latin Morbus Down, är ett syndrom som beror på en kromosomrubbning. En person med Downs syndrom har tre exemplar av kromosom nr 21 istället för det normala två, så kallad Trisomi-21 (alternativt delar av den extra kromosomen). Detta leder till en utvecklingsstörning som kan variera från mycket lindrig till grav.

Downs syndrom är namngett efter John Langdon Down, den brittiske läkare som år 1866 blev den första att beskriva syndromet. Det var tidigt i hans karriär när han jobbade som medicinsk föreståndare på en institution för barn med inlärningssvårigheter som han upptäckte att barnen hade liknande ansiktsdrag. Down lyckades dock aldrig komma fram till orsaken till detta tillstånd. Efter Downs död 1896 fortsatte många på hans arbete, men p.g.a. begränsad teknik dröjde det ca 100 år innan man kom fram till orsaken till tillståndet. Upptäckten att det hela berodde på en extra kromosom nr 21 och gjordes av Jérôme Lejeune år 1959. Tillståndet karakteriseras av en kombination av större och mindre avvikelser hos personen.
Downs syndrom hänger ofta samman med vissa begränsningar av de kognitiva förmågorna och den fysiska tillväxten, samt karakteristiska ansiktsdrag. Det går att upptäcka Downs syndrom hos ett foster genom ett så kallat fostervattenprov under graviditeten.

En äldre term för Downs syndrom är mongolism och då kallades en person som hade syndromet för mongoloid eller mongolid. Uttrycket mongolid förekommer fortfarande i dagligt tal men kan numera uppfattas som kränkande. Uttrycket mongolism uppkom på grund av det så kallade mongolvecket. Vecket vid ögat som personer med Downs syndrom har, är även vanligt hos asiater. Personer med Downs Syndrom kallas ofta för Downies nuförtiden.

Down syndrome, or Down's syndrome (primarily in the United Kingdom), trisomy 21, is a chromosomal condition caused by the presence of all or part of an extra 21st chromosome. It is named after John Langdon Down, the British physician who described the syndrome in 1866. The condition was identified as a chromosome 21 trisomy by Jérôme Lejeune in 1959. Down syndrome in a fetus can be identified with amniocentesis (with risks of fetal injury and/or miscarriage) during pregnancy, or in a baby at birth.

Down syndrome is a chromosomal condition characterized by the presence of an extra copy of genetic material on the 21st chromosome, either in whole (trisomy 21) or part (such as due to translocations).

21 March 2011 marks the 6th anniversary of World Down Syndrome Day and each year the voice of people with Down syndrome, and those who live and work with them, grows louder. But there is still so much more we can do.

Down Syndrome International encourages our friends all over the World to choose your own themes, activities and events to help raise awareness of what Down syndrome is, what it means to have Down syndrome, and how people with Down syndrome play a vital role in our lives and communities.

“World Down Syndrome Day takes place on 21 March every year. This date (21/3) represents the 3 copies of chromosome 21, which is unique to people with Down syndrome.”
“The aims of World Down Syndrome Day are to promote awareness and understanding, seek international support, and to achieve dignity, equal rights and a better life for people with Down syndrome everywhere.”

“Activities and events held on World Down Syndrome Day can have a tremendous impact, showcasing the abilities, talents and accomplishments of people with Down syndrome. I encourage you all to tell the World what you are doing to celebrate this important day.”

No comments: