Tuesday, March 8, 2011

International Working Women’s Day - March 8...

What more can I say, today it’s two happenings at the same day, first the International Women's Day (IWD) and In Sweden the celebration is called Fettisdagen. It comes from the word "fett" (fat) and "tisdag" (Tuesday). Originally, this was the only day one should eat semlor. These are now sold in most grocery stores and bakeries preceding the holiday, and up until Easter.

Today I have eating my first and only semla for this year, I’m not so found of it, but I eat it for the tradition… and then I went to the gym and some physical exercise…


Physical exercise is any bodily activity that enhances or maintains physical fitness and overall health and wellness. It is performed for various reasons. These include strengthening muscles and the cardiovascular system, honing athletic skills, weight loss or maintenance and for enjoyment. Frequent and regular physical exercise boosts the immune system, and helps prevent the "diseases of affluence" such as heart disease, cardiovascular disease, Type 2 diabetes and obesity. It also improves mental health, helps prevent depression, helps to promote or maintain positive self-esteem, and can even augment an individual's sex appeal or body image, which again is also linked with higher levels of self-esteem.

http://en.wikipedia.org/wiki/Physical_exercise

Träning är aktiviteter som har till syfte att förhöja, upprätthålla eller att fördröja degeneration av kapacitet.

Fysisk träning omfattar kroppslig aktivitet, och är i sig nedbrytande och förbättringen (kapacitetsökningen) kommer först vid vila, då kroppen/nervsystemet återhämtar sig och "skapar" en så kallad superkompensation. Träning är vanligt förekommande inom sport och idrott. Men desto viktigare är det att äta efteråt så kroppen får något att bygga musklerna med.
Träning blir mer effektiv om en träningsplanering med träningspassens antal och omfattning och tester finns inlagda.

Människan har troligtvis i flera tusen år haft insikten att det är möjligt att påverka sitt psyke och sin fysik genom olika aktiviteter.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A4ning

http://sv.wikipedia.org/wiki/Internationella_kvinnodagen

http://en.wikipedia.org/wiki/International_Women%27s_Dayhttp://sv.wikipedia.org/wiki/Fettisdagen

http://en.wikipedia.org/wiki/Mardi_Gras


http://sv.wikipedia.org/wiki/Semla

http://en.wikipedia.org/wiki/Semla

No comments: