Thursday, March 24, 2011

Earth Hour (jordtimmen)...

Earth Hour (jordtimmen) är en internationell kampanj som ber hushåll och företag att under en timme i första hand släcka sina lampor och om så önskas även stänga av sina icke-nödvändiga elektriska apparater för att uppmärksamma klimatfrågan. Kampanjen sker årligen under den sista lördagen i mars. Earth Hour pågår alltid mellan de satta klockslagen lokal tid, d.v.s. när Earth Hour är slut i Sverige börjar timmen i Storbritannien eftersom de två länderna skiljer sig åt med en timme.

Earth Hour 2010 genomfördes lördagen den 27 mars mellan 20.30 och 21.30. Earth Hour 2011 kommer att genomföras lördagen den 26 mars 20.30-21.30.

Första gången Earth Hour hölls var i Sydney i Australien den 31 mars 2007 mellan klockan 19:30 och 20:30. Detta skedde på initiativ från Världsnaturfonden, en lokal australisk miljölobbygrupp och tidningen The Sydney Morning Herald. Resultatet blev att 2,2 miljoner sydneybor och 2 000 företag minskade Sydneys elförbrukning med 10,2 procent.

Earth Hour is a global event organized by WWF (World Wide Fund for Nature, also known as World Wildlife Fund) and is held on the last Saturday of March annually, asking households and businesses to turn off their non-essential lights and other electrical appliances for one hour to raise awareness towards the need to take action on climate change.

Earth Hour was conceived by WWF and The Sydney Morning Herald in 2007, when 2.2 million residents of Sydney participated by turning off all non-essential lights. Following Sydney's lead, many other cities around the world adopted the event in 2008. Earth Hour 2011 will take place on March 26, 2011 from 8:30 p.m. to 9:30 p.m., at participants' respective local time.

No comments: