Sunday, March 16, 2014

culture creativity filling...The photos are from Röhsskas website...
Fashion Figures Faces.
Röhsska museet visar Mats Gustafsons arbeten.
Mats Gustafson har under flera decennier rönt internationell uppmärksamhet för sina modeteckningar, utförda i akvarell, tusch och pastell. Han har återkommande anlitats av de främsta klädskaparna och modehusen; Yohji Yamamoto, Romeo Gigli, Dior, Comme des Garçons och Hermès. Hans teckningar har publicerats i italienska, franska och brittiska Vogue och andra inflytelserika modetidningen. Verken som visas har tillkommit åren 1983–2013, vilket är en lång tid i modevärlden där föränderligheten är stor. Utställningen är curerad av Niclas Östlind och visar både originalverk och exempel på tidskrifter och andra trycksaker där bilderna ursprungligen publicerats.
Av de 80-tal verk som visas framgår att den stora utmaningen ligger i att gestalta klädernas och kroppens ömsesidiga påverkan. Lyhördhet inför motivet präglar Mats Gustafsons relation till material och teknik. Han tar till vara det svarta tuschets kalligrafiska möjlighet och linjens snabba rörelse, liksom akvarellens register från skirt lager till förtätning och tyngd. Pastellen betonar de sammanhängande ytorna, med abstraktion som följd.
Till motivkretsen hör den nakna kroppen och porträtten. Kända ansikten från catwalken, supermodeller som modeskapare, men också författare, skådespelare och andra kulturpersonligheter är avporträtterade tillsammans med vänner utanför modevärlden och den innersta familjekretsen.
Mats Gustafson är född i Mjölby 1951 och är sedan 1980 bosatt i New York. Han har medverkat i en rad internationella utställningar.
Utställningen pågår 25.2–4.5 2014.
Utställningen har initierats av Anders Wester och Niclas Östlind i samarbete med Mats Gustafson och genomförts med stöd från Proventus och Hennes & Mauritz.   
From, http://rohsska.se/7348/

I thought this was very very interesting  I so curios about the technique that Mats Gustafson use, I know its aquarelle in the most of his paintings, but they are so plane and clean at the surfaces and that is really hard to do in the aquarelle technique I think, I wonder if he use some kind of 2-D mold for the painting and then work further  when he got the perfect shape?!

I have seen this amazing surfaces at Mats Gustafson aquarelle pebbles paintings before and they is so great done! I´m so impressed about his technique.


Me and my friend took a nice delicious fika at the Röhsska café, it´s always nice to have a fika ( a coffee break in Swedish) and sit and talk about art and life. Don´t underestimate a fika, it´s there the unofficial talks happen.

No comments: