Saturday, March 23, 2013

jorden har feber… the Earth has fever…Den 23 mars kl 20.30 är det dags igen för miljontals människor att visa sitt engagemang för miljön genom att släcka ljuset under en timmes tid, som en världsomspännande signal om att ta klimatfrågan på allvar.

Släck ljuset en timme under Earth Hour lördagen 23 mars kl 20.30.
Att släcka ljuset en timme under Earth Hour är en viktig signal till världens beslutsfattare om att ta miljöfrågorna på större allvar. Förra året släckte mer än varannan svensk ljuset under Earth Hour tillsammans med hundratals miljoner människor över hela världen.

Global uppvärmning har varit ett hett ämne under många år nu och forskningen visar att vi riskerar en 4 graders temperaturökning inom 100 år om vi fortsätter med dagens ohållbara resursanvändning.
Global uppvärmning är idag ett av de största hoten mot vår jord. En kraftig uppvärmning av planeten förändrar förutsättningarna för väderförhållanden, sötvattenreservoarer, växtperioder och ett hållbart liv för oss och alla djur.

En ökning med 4 grader skulle innebära att det blir varmare på många platser och att vi skulle uppleva många fler extrema oväder. Havsytan kan höjas så mycket att hela länder riskerar att dränkas och vid bara en meters havsnivåhöjning drabbas 145 miljoner människor. Dessutom innebär en sådan ökning sannolikt att ca 40 procent av alla djurarter dör ut och att Italien, Spanien, Grekland och Turkiet förvandlas till något som kan liknas vid ett ökenlandskap.

Earth Hour är WWFs manifestation för att visa att det finns alternativ till dessa katastrofscenarier. Under en timme samlas människor från hela världen och släcker ljuset för att skicka en tydlig signal till våra beslutsfattare om behovet av en omedelbar omställning mot en hållbar framtid. De visar också sitt engagemang och sin vilja att förändra.1 comment:

Mr Lonely said...
This comment has been removed by a blog administrator.