Thursday, December 12, 2013

Saint Lucia's Day...

                                                                                                     2008
Santa Lucia
Sankta Lucia
Translation
Natten går tunga fjät, runt gård och stuga.
Kring jord som sol'n förlät, skuggorna ruva.
Då i vårt mörka hus, stiga med tända ljus,
Sankta Lucia, Sankta Lucia.
Natten var stor och stum. Nu hör det svingar,
i alla tysta rum, sus som av vingar.
Se på vår tröskel står vitkläd, med ljus i hår,
Sankta Lucia, Sankta Lucia.
Mörkret skall flykta snart ur jordens dalar.
Så hon ett underbart ord till oss talar.
Dagen skall åter ny, stiga ur rosig sky,
Sankta Lucia, Sankta Lucia.
Hark! through the darksome night
Sounds come a winging:
Lo! 'tis the Queen of Light
Joyfully singing.
Clad in her garment white,
Wearing her crown of light,
Santa Lucia, Santa Lucia!
Deep in the northern sky
Bright stars are beaming;
Christmas is drawing nigh
Candles are gleaming.
Welcome thou vision rare,
Lights glowing in thy hair.
Santa Lucia, Santa Lucia!
 
 


http://sv.wikipedia.org/wiki/Lussekatt

http://en.wikipedia.org/wiki/Saffron_bun

http://www.kids-cookbook.com/Recipe%20Pages/Saffron%20Buns.html

 

No comments: