Saturday, February 16, 2013

Albert Camus...


"Man kan inte vara en bra konstnär om man inte är emot sin tids samhälle" Albert Camus


No comments: