Saturday, October 5, 2013

FROM THE COOLEST CORNER...                                           
This is one of my two pieces that I represented with …FROM THE COOLEST CORNER

Nordiska smycken // 
11 October 2013 - 12 January 2014 @ Designmuseet
Den samnordiska utställningen visar det bästa av moderna nordiska smycken, 159 smycken av 61 nordiska konstnärer. Dessutom deltar här 5 inbjudna hedersmedlemmar, samt en grupp estniska smyckedesigner. Utställningens ändamål är att på bred front visa det nyaste inom nordiska smycken, väcka dialog och ge information, samt stärka det moderna smyckets ställning, nationellt och internationellt.
Det nordiska smycket frodas och väcker intresse. Detta är en vandringsutställning och dess budskap är, att det nordiska smycket är experimentellt, djärvt, expressivt och samtidigt ”cool”.
För vandringsutställningen bad man konstnärer från de nordiska länderna och Estland skicka in arbetsprov till en 5-manna jury som bestod av Liesbet den Besten, Holland, Widar Halén, Norge, Love Jönsson, Sverige, Päivi Ruutiainen, Finland och Jorunn Veiteberg, Danmark.
På utställningen i Designmuseet finns arbeten av bl.a. följande smyckedesigner:
Kim Buck (DK), Julie Bach (DK), Kaori Juzu (DK), Marie-Louise Kristensen (DK), Maarja Niinemägi (EE), Kristi Paap (EE), Janna Syväoja (FI), Anna Rikkinen (FI), Janne Hirvonen (FI), Helena Lehtinen (FI), Aino Favén (FI), Clarice Finell (FI), Mirja March (FI), Hulda B. Ágústsdóttir (IS), Konrad Mehus (NO), Sigurd Bronger (NO), Lillan Eliassen (NO), Anna Talbot (NO), Tobias Alm (SE), Beatrice Brovia (SE), Åsa Elmstam (SE), Daniela Hedman (SE), Paula Lindblom (SE), Märta Mattson (SE), and Lena Olson (SE)
Den samnordiska smyckeutställningen fortsätter från Finland till Estland och Sverige.
Information om utställningen: http://www.coolestcorner.no/

 

FROM THE COOLEST CORNER

Nordic Jewellery // 
11 October 2013 - 12 January 2014 @ Design Museum
This joint exhibition presents the best work in contemporary Nordic jewellery design. The exhibits consist of 159 pieces of jewellery by 61 Nordic designers, also featured a group of Estonian jewellery designers. The exhibition aims to present a broad overview of contemporary Nordic jewellery, generate dialogue and to provide more information on the national and international status of contemporary jewellery.
Nordic jewellery thrives and interests audiences. This is the shared view of the producers of this touring exhibition. Its message is that Nordic jewellery is experimental, bold, expressive – and cool. 
Designers from the Nordic countries and Estonia were asked to send samples of their work to the touring exhibition’s five-member jury. The members of the jury were Liesbet den Besten of the Netherlands, Widar Halén of Norway, Love Jönsson of Sweden, Päivi Ruutiainen of Finland and Jorunn Veiteberg of Denmark.
The exhibition at Design Museum contains work by the following jewellery designers, among others: Kim Buck (DK), Julie Bach (DK), Kaori Juzu (DK), Marie-Louise Kristensen (DK), Maarja Niinemägi (EE), Kristi Paap (EE), Janna Syväoja (FI), Anna Rikkinen (FI), Janne Hirvonen (FI), Helena Lehtinen (FI), Aino Favén (FI), Clarice Finell (FI), Mirja March (FI), Hulda B. Ágústsdóttir (IS), Konrad Mehus (NO), Sigurd Bronger (NO), Lillan Eliassen (NO), Anna Talbot (NO), Tobias Alm (SE), Beatrice Brovia (SE), Åsa Elmstam (SE), Daniela Hedman (SE), Paula Lindblom (SE), Märta Mattson (SE), and Lena Olson (SE).
The joint Nordic exhibition will continue on its tour from Finland to Estonia, and from there to Sweden.
For more information on the touring exhibition, seehttp://www.coolestcorner.no/


No comments: