Sunday, February 1, 2015

Arte povera...

Arte povera är en konstgenre. Termen myntades av konstkritikern och kuratorn Germano Celant år 1967 och betyder ordagrant översatt "fattig konst". Celant anordnade under 1960-talet utställningar med unga, italienska konstnärer från bland annat Turin, Milano, Genua och Rom. Konstnärerna som ställde ut var revolutionära och ifrågasatte rådande konventioner i bland annat konstvärlden.

Termen kommer av att konstnärerna använde sig av material i sin konst som var gratis eller väldigt billiga. materialet kunde bestå av stenar, rep, järn och trä. termen användes inte nedsättande utan avsåg snarare att konstnärerna inte längre behövde köpa dyra material att arbeta med.Kanske är jag en Arte Povera konstnär?! Min idé är ju och har alltid varit att använda material i min omgivning, från min vardag och från loppisar där saker hamnar för en billig peng när de tjänat ut sitt syfte för sin förre ägare. Jag är intresserad av att ändra värdet på material genom att skriva in de i kontexten smyckekonst. jag är inte materialbunden, jag söker det material jag behöver för att svara på en fråga eller ställa en fråga... Men samtidigt om jag ser potential i ett vardagsmaterial så kan jag jobba utifrån materialet/formen för att komma vidare i en "ny" riktning, få ny frågor eller svar att ta ansvar för och försöka gestalta.

No comments: