Saturday, December 10, 2011

Ditte Johansson...

Ditte Johansson - fabric glass… absolutely beautiful and a lovely fragile feeling.
If you have the time to stop by at Röhsska museum, do it!
The exhibition in going on to 29 January 2012.

Konsthantverksstafett #12Textilt glas av Ditte Johansson

Textilt glas är en egen teknik som Ditte Johansson har under ständig utveckling. Glasullen bearbetas med olika textila tekniker, därefter bränns den i glasugn, tills allt förutom glasmassan i ullen försvinner bort i processen.Ditte Johansson är utbildad i textil konst på Högskolan för Design och Konsthantverk i Göteborg. Sedan 1999 har hon uteslutande arbetat med glas och deltagit i ett flertal workshops och kurser inom glasgjutning med varm- och kallglas, flamework, experiment på planglas, fusing, glasmåleri med mera."Man kommer inte undan Ditte, det finns en berättelse i varje verk som berör.Jag ser spår av liv, skönhet, skörhet och handens närvaro känns påtaglig." Så uttalar sig föregående stafetthållare, Thomas Brolin, när han passade stafettpinnen vidare till Ditte Johansson.
I och med #12 avslutas stafettkonceptet i sin nuvarande form, men det samtida konsthantverket kommer även i fortsättningen att vara en viktig del av Röhsska museets program.Utställningen pågår till 29 januari 2012.

http://www.glasakademin.se/konstnarer/ditte-johansson/

No comments: